Skip to content

Home_sv

WtLibrary ersätter INTE den officiella utgåvan av programmet Watchtower Library, men gör det möjligt att installera programmet på en Mac dator. För att kunna fullfölja installationen MÅSTE du ha en egen utgåva av Watchtower Library CD:n eller en säkerhetskopia av denna.

Om du inte har en CD-spelare (t.ex. MacBook Air) kan du, från en annan dator med CD-spelare, kopiera CD:ns innehåll till en USB sticka och fullfölja installationen från USB stickan.

WtLibrary FUNGERAR INTE på mobila enheter såsom iPhones och iPads.

Den officiella hemsidan för Jehovas vittnen är www.jw.org.

Följ instruktionerna i videon för att göra installationen.

F.A.Q.

Jag har inte CD:n med Watchtower Library…
Du kan beställa CD:n vid litteraturdisken i din Rikets sal.

Jag har ingen CD-spelare…
Du kan, från en annan dator med CD-spelare, kopiera CD:ns innehåll till en USB sticka och fullfölj installationen från USB stickan.

Kan jag installera också en annan språkversion av Watchtower Library?
Ja! Se videon för instruktioner hur.

Kan jag installera WtLibrary på en iPhone eller iPad?
Nej, det er inte möjligt.

Kan jag köra WtLibrary från en USB sticka?
Ja, men tänk på att du från och med OS X 10.8 i ”Systeminställningar” måste ange att du kan ladda program som inte är hämtade från Mac Store. Se videon.

Överträder jag den upphovsrätt ’Watchtower Bible and Tract Society’ har till CD:n när jag använder WtLibrary?
Nej. När du använder WtLibrary överträder du inte upphovsrätten. Du måste ha original CD:n eller en säkerhetskopia av denna för att kunna använda WtLibrary.

Måste jag ha en speciell licens för att använda WtLibrary?
Nej. WtLibrary är baserat på Wine och Wineskinsom är öppen källkod.

Tillåter ’Watchtower Bible and Tract Society’ användning av WtLibrary?
'Watchtower Bible and Tract Society' stöder officiellt inte WtLibrary. Men av texten i filen ”Readme.txt” på Watchtower Library CD:n framgår det klart att det är tillåtet att använda andra program för att installera Watchtower Library på en Mac.
Fråga: Kan jag använda Watchtower Library på min Apple-dator (Macintosh)?
Svar: Det finns ingen version av Watchtower Library som har utformats för Apple-datorer (Macintosh-datorer, Mac-datorer). Vissa produkter för Apple-datorer (till exempel emulatorer) sägs kunna köra Windows-program. Dessa produkter har inte testats tillsammans med Watchtower Library, men några av dem kan fungera tillsammans med Watchtower Library.

Contacts

WtLibrary är GRATIS och kommer att så förbli. Min möjlighet att ge support är begränsad så jag kan tyvärr inte garantera att ge sådan. Kontrollera under FAQ innan du frågar om hjälp.

info@wtlibrary.net

Projektet har blivit internationellt. Några användare har uttryckt sin önskan om att bidra till projektet ekonomiskt. Klicka på ”Donate” för att bidra. Många tack.