WtLibrary ersätter INTE den officiella utgåvan av programmet Watchtower Library, men gör det möjligt att installera programmet på en Mac dator. För att kunna fullfölja installationen MÅSTE du ha en egen utgåva av Watchtower Library CD:n eller en säkerhetskopia av denna.

Om du inte har en CD-spelare (t.ex. MacBook Air) kan du, från en annan dator med CD-spelare, kopiera CD:ns innehåll till en USB sticka och fullfölja installationen från USB stickan.

WtLibrary FUNGERAR INTE på mobila enheter såsom iPhones och iPads.

Den officiella hemsidan för Jehovas vittnen är www.jw.org.

Följ instruktionerna i videon för att göra installationen.